Завдання для самостіного дистанційного навчання

Звіти про виконання завдань надсилати до наданих контактних електронних поштових скриньок вчителів

Завдання з історій (Л.М. Шевченко)
Контактна поштова скринька -shevchenko@sch271.kiev.ua

Завдання з географії ( Коробкіна Н.В.)
Контактна поштова скринька - korobkina@sch271.kiev.ua

Завдання з географії, продовження( Коробкіна Н.В.)
Контактна поштова скринька - korobkina@sch271.kiev.ua

Завдання з фізики (К.В. Кондратенко)
Контактна поштова скринька -kondratenko@sch271.kiev.ua

Завдання з математики (О.В. Харченко)
Контактна поштова скринька -kharchenko@sch271.kiev.ua

Завдання з математики, продовження (О.В. Харченко)
Контактна поштова скринька -kharchenko@sch271.kiev.ua

Завдання з англійської мови(Ульянова)
Контактна поштова скринька -@sch271.kiev.ua

Завдання з англійської мови, продовження(Ульянова)
Контактна поштова скринька -ulianova@sch271.kiev.ua

Завдання з англійської мови (Т.В. Богачук)
Контактна поштова скринька -bogachuk@sch271.kiev.ua

Завдання з англійської мови, продовження(Т.В. Богачук)
Контактна поштова скринька -bogachuk@sch271.kiev.ua

Завдання з інформатики (О.М. Яскевич, В.Г. Губчик)
Контактна поштова скринька, як завжди для кожного класу *@sch271.kiev.ua

Завдання з інформатики, продовження (О.М. Яскевич, В.Г. Губчик)
Контактна поштова скринька, як завжди для кожного класу *@sch271.kiev.ua

Завдання з історій, права, людина і світ (Т.І. Блонська)
Контактна поштова скринька -blonska@sch271.kiev.ua

Завдання з української мови та літератури (М.М. Жорніченко)
Контактна поштова скринька -jornichenko@sch271.kiev.ua

Завдання з української мови та літератури, продовження (М.М. Жорніченко)
Контактна поштова скринька -jornichenko@sch271.kiev.ua

Завдання з трудового навчання та образотворчого мистецтва (І.В. Передерій)
Контактна поштова скринька -perederiy@sch271.kiev.ua

Завдання з трудового навчання та образотворчого мистецтва, продовження (І.В. Передерій)
Контактна поштова скринька -perederiy@sch271.kiev.ua

Завдання з трудового та образотворчого навчання на період з 18_передерій_2.docx

Завдання з української мови та літератури (І.П. Ігнатюк)
Контактна поштова скринька -ignatiuk@sch271.kiev.ua

Завдання з математики (В.М. Сучков)
Контактна поштова скринька -suchkov@sch271.kiev.ua

Завдання з української мови та літератури (С.П. Давидюк)
Контактна поштова скринька -davydiuk@sch271.kiev.ua

Завдання з біології (Л.П. Пироженко)
Контактна поштова скринька -pirojenko@sch271.kiev.ua

Завдання з української мови та літератури (Ю. Кучеренко)
Контактна поштова скринька -kucherenko@sch271.kiev.ua